Poezie
Podzim

Podzim

Podzim je plný krásy – jen ji zachytit.