Smrt vysvobozením

Úno 14, 2021 | Poezie

Jan Cymba

Co zabije tě víc,
než opouštět práh domu,
v němž jsi dříve usínal?

Když vzpomínky fungují
jako vzdušný polštář
pro každodenní náraz,
když ani tvrdé dno
neskýtá jistotu
posledního propadu,
když úzkost zbrojí
a obtěžkává víčka
černobílých očí?

Nic nezabije víc,
než opouštět práh domu,
v němž jsi dříve usínal.

Další příspěvky

Podzim

Podzim

Podzim je plný krásy – jen ji zachytit.