Láska za časů dystopie

Láska za časů dystopie

I. Staré nádraží jako by nabylo svěžesti, když se mezi zrezlými nákladními vagóny objevila modrobílá souprava Pendolino. Strojvůdce si při brždění vlaku neodpustil ještě několikrát skřípavě zatónovat, aby tak malicherně upozornil na svůj příjezd. Josef s velkou...
Hříšníci na nebesích

Hříšníci na nebesích

„Přejeme Vám příjemný let, pane,“ vyřkla zeširoka se usmívající letuška a pokynula mi směrem na palubu. Přemýšlel jsem nad tím, kolikrát už jsem tuto hlášku za posledních pět let své kariéry zaslechl. Pětsetkrát? Tisíckrát? Nezáleželo na tom. Odhodil jsem tašku na...