Umění konverzace a opravdového naslouchání

Umění konverzace a opravdového naslouchání

Poslední dobou si na sobě všímám, že se s lidmi daleko méně hádám. Nejdřív jsem si myslel, že už nemám moc co říct, čím rozdmýchat plamennou výměnu názorů během konverzace, opak se však ukázal být pravdou. Čím více jsem si jist svými názory a postoji, tím menší mám...
Atomové návyky – drobnosti, které nás utváří

Atomové návyky – drobnosti, které nás utváří

Každý se v životě asi ocitl v situaci, kdy začal přehodnocovat své návyky. Běžně to děláme při snaze zbavit se nějakého zlozvyku. Modelovým příkladem je kouření, které nám vlastně žádný užitek nepřináší, je však snadné a přináší zdánlivou úlevu ve stresových situacích...
Smysl lidského utrpení dle Friedricha Nietzscheho

Smysl lidského utrpení dle Friedricha Nietzscheho

V článku o nihilismu jsem uvedl tezi německého filozofa Artura Schopenhauera, dle níž potřeba nalezení smyslu lidského bytí vyvěrá z nevyhnutelnosti utrpení v kombinaci s vědomím o nemožnosti úniku smrti. S tím pracoval i Friedrich Nietzsche, dle něhož je potřeba...
Nihilismus – hledání smyslu v době nesmyslné

Nihilismus – hledání smyslu v době nesmyslné

Diskuze o nihilismu je vcelku běžným rysem moderní doby. Za nihilistu je obecně považován ten, kdo ztratil víru… ve vše. Ale jak se to stane? Nihilismus se dostal do centra pozornosti v průběhu 19. století, kdy k jeho rozšíření přispělo několik autorů, např....
Jonášův komplex – strach z vlastního potenciálu

Jonášův komplex – strach z vlastního potenciálu

Každý člověk v sobě nosí určitý potenciál a s ním touhu po jeho naplnění. Herman Hesse, německý spisovatel, ji popsal jako „impuls, který nás nutí létat“. Je to vlastně pocit spojený s povědomím o vlastní síle potřebné k dosažení svých schopností, o...