Nic

Nic,stírající dena tapetující noc, jako kouř,rodící sez ohořelého klestí, mizí,dříve nežmohl být oceněn. Kde vzniká snahavytvořit něcoz ničeho? Jsme jako kouř,rodící sez ohořelého klestí, jen se nám nechcerozplynoutv...